Diagnostyka w ortopedii – podstawy

Diagnostyką określa się ogół działań i procesów, których celem pozostaje określenie przyczyn, mechanizmów, etiologii oraz lokalizacji danych chorób. W ramach ortopedii i tego, czym się zajmuje fizjoterapia, stała diagnostyka jest bardzo istotna dla monitorowania postępu choroby oraz efektywności leczenia bądź rehabilitacji. Pokażemy tutaj, jak wygląda podstawowa diagnostyka w ortopedii i rehabilitacji.

Podstawowe czynności diagnostyczne

Trzonem całości procedur diagnostycznych, również w ortopedii jest bez wątpienia diagnostyka różnicowa. Polega ona na różnicowaniu jednostek chorobowych i wynikającej z tego procesu modyfikacji leczenia. Dzięki temu możliwe jest adekwatne podejście do potrzeb i problemów zdrowotnych pacjentów. W początkowych procedurach diagnostycznych stosuje się oczywiście wywiad lekarski, który jest swoistą rozmową lekarza z pacjentem. Na podstawie tego określana jest lokalizacja, charakter, nasilenie i czas występowania danych dolegliwości. Przy urazach interesuje nas również, jaki był mechanizm powstania danego typu urazu.
Kolejnym etapem badania jest oczywiście ocena przedmiotowa. W badaniu stosuje się różne testy ortopedycznej. Każda z okolicy anatomicznych ma dedykowane dla siebie testy kliniczne, co pozwala szybko i skutecznie zdiagnozować charakterystyczną dla danego miejsca patologię.

Inne metody

Również istotne znaczenie może mieć diagnostyka obrazowa. Trzonem jest tutaj oczywiście RTG, ale i chętnie stosuje się USG, MRI, CT oraz scyntygrafię.