Kurs pilates – na czym on polega?

Pilates to metody ćwiczeń, które wzmacniają głębokie mięśnie tułowia oraz miednicy i stabilizują środek ciała, zwiększają także samoświadomość swojego ciała i usprawniają oddychanie.

Kurs pilates

Tego rodzaju aktywność fizyczna zwiększa świadomość własnego ciała, a co za tym idzie – wpływa korzystnie na utrzymywanie prawidłowej postawy w życiu codziennym. Osoby chcące brać udział w kursach pilates poznają koncepcję pracy, którą dostosowuje się do poziomu zaawansowania uczestników ćwiczeń, jak i do każdej grupy wiekowej. Uczestnicy kursów zapoznają się z aktywnościami, które mogą być wykorzystywane w grupach początkujących, średniozaawansowanych oraz zaawansowanych. Najlepiej jest kiedy tego rodzaju kursy trwają przynajmniej kilkanaście godzin – wtedy z każdym kursantem nstruktor może popracować indywidualnie.

Czego można nauczyć się na kursie?

Najważniejsze będą:

– zajęcia teoretyczne – pozwalające na poznanie a następnie opisywanie ćwiczeń,
– poznanie zasad i założeń techniki pilates,
– zajęcia praktyczne – umożliwiające udoskonalanie technik poznanych wcześniej ćwiczeń,
– indywidualne wskazówki dotyczące pracy z własnym ciałem,
– nauka dobierania metod pracy do stopnia zaawansowania grupy i indywidualnych możliwości uczestników,
– nauka dostrzegania problemów i błędów u uczestników zajęć pilatesu.

Wszystkie te informacje pozwolą na to, by po zakończeniu kursu, nowy instruktor był w stanie bez żadnego problemu i jak najlepiej prowadzić każdą grupę ćwiczeniową.